O nás

 Firma je členem klubu bezpečnostních služeb ČR

Činnost naší firmy je zaměřena na zajištění klidného a nerušeného provozu organizací a podniků, jakož i ochrana života a zdraví jejich pracovníků. Cílem naší agentury je kvalitní a profesionálně odvedená práce, která povede ke spokojenosti zákazníka. V neposlední řadě je samozřejmostí uplatňování zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Naše firma, která byla založena v roce 1999 ( v dubnu 2008, založeno s.r.o. se stejným předmětem podnikání, viz. Živnostenský rejstřík ic. 27841863) si dokázala díky své vysoké profesionalitě vedení firmy získat dobré jméno v regionu. Vedení firmy je složeno z pracovníků, kteří mají dlouholetou zkušenost u kriminální policie. Vzhledem k tomu, že jsme místní regionální firma, máme velice dobré vztahy jak s Policií ČR, Cizineckou policií, tak s Městskou policií v Karviné.

Všichni zaměstnanci disponují Osvědčením o získání dílčí kvalifikace, podle §18 zákona č.179/2006 Sb

Při spolupráci s naši společnosti Vám můžeme nabídnou "náhradní plnění". Jde o úsporu  na odvodech do státního rozpočtu za zaměstnávávní osob se zdravotním postížením.

Společnost SOLID PROXY, s.r.o. realizuje vzdělávací projekt s názvem Rozvoj vzdělávání zaměstnanců a s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004259 od 1. března 2017. Během rok a půl dlouhého projektu se uskutečnily kurzy spadající do měkkých a manažerských dovedností. Cílová skupina zaměstnanců společnosti, především na pozici Strážný, se školila v kurzech Efektivní komunikace, Asertivní jednání, Pokročilé vyjednávací taktiky, Jednání a vyjednávání, Efektivní týmová práce, Péče o zákazníka, Řešení stížnosti zákazníka, Stanovení priorit, Jak reagovat na stres a Postupy aktivního naslouchání.

Během celé realizace bylo do projektu zapojeno 15 zaměstnanců společnosti, z nichž 14 bylo úspěšně podpořených a prošli více kurzy. Projekt byl velikým přínosem pro cílovou skupinu, jelikož vzdělávání zaměstnanců je důležitým aspektem jejich profesního růstu, rozšíření kompetencí a získání kvalifikace. Projekt byl úspěšně ukončen k 30. červnu roku 2018 ke spokojenosti celé společnosti.

 Logo-opz-barevne-003

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Firma:           SOLID PROXY, s.r.o.

Ulice č.p.:      Hrnčířská 65/2

psč, Obec:     733 01, Karviná Fryštát

T:                 +420 603 217 669

E:                  proxy@email.cz