Oblast ostrahy a ochrany osob a majetku

  • Fyzická ostraha objektů
  • Pochůzková strážní služba, včetně služebního psa
  • Převoz finančních hotovostí
  • Obsluha telefonních ústředen
  • Osobní ochrana osob
  • Jiné činnosti dle potřeby zákazníka

Oblast ostrahy je zaměřena na rozsáhlou ochranu majetku a osob ve zdravotnických zařízeních, hotelích, administrativních budovách, výrobních a průmyslových závodech a všude tam, kde je vyžadována profesionální ochrana bezpečnostní službou.

Naším cílem je kvalitní, profesionální odvedená práce, která povede k Vaší spokojenosti.

Vedení společnosti má dlouholetou zkušenost u kriminální policie. Naše metody charakterizuje aktivní informační proníkání do závadového prostředí a k závadovým jedincům. Tyto metody naší práce přerůstají od preventivního charakteru dohledu směřujícího k aktivnímu vyhledávání a odhalování případu latentní kriminality. 

Všichni zaměstnanci disponují Osvědčením o získání dílčí kvalifikace, podle §18 zákona č.179/2006 Sb.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Firma:           SOLID PROXY, s.r.o.

Ulice č.p.:      Hrnčířská 65/2

psč, Obec:     733 01, Karviná Fryštát

T:                 +420 603 217 669

E:                  proxy@email.cz